Háziorvosok

Az O&P Capital Management Zrt. 2002 óta dolgozik együtt háziorvosokkal. Az elmúlt időszak során figyelembe vettük azokat az adatokat, információkat, amelyek érintik a háziorvosokat, illetve folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk az őket érintő törvényváltozásoknak. A hosszú távú együttműködésnek köszönhetően mára már több, mint 2000 háziorvossal állunk üzleti partnerkapcsolatban az országban. Az együttműködésünk évei alatt az alábbi négy problémakört jelöltünk meg közösen, amelyek megoldása a mi közös feladatunk:

 

1. Probléma – Időhiány. A tapasztalatunk szerint a háziorvosok az elmúlt nyolc évben egyre többet dolgoznak. Ennek az okai: Az egymunkahelyes bevételek nem elégségesek a család fenntartására. A folyamatosan emelkedő adók, illetve járulékköltségek, a folyamatosan emelkedő életszínvonal sajnálatos módon az egyre több munkát vonzza maga után.. A kialakult helyzet következtében a saját munkájuk rabjaivá válnak, és nemhogy a pénzügyeikre, gyakran a családjukra fordított idő is jelentősen csökken. A folyamatos időszűke megteszi a kiszorító hatását, a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a háziorvos társadalom a befektetési piacról kiszorulóban van, ezáltal az aktív piaci mozgásokból, amely lehet akár kötvény, akár részvény, akár ingatlanból származó profit egyáltalán nem vagy csak részben részesülnek. Mivel a háziorvos társadalom nem intézményi, hanem egyéni befektető, így saját vagyona gyarapításában kizárólagos felelőssége és érdekeltsége van. A hivatalos jövedelemi helyzetüknél fogva, a kis és középbefektető kategóriába sorolhatók a magánorvosok, amely kategóriáknál a befektetés irányítása a napi 4-6 órás elfoglaltságot jelent kizárólag csak erre fókuszálva. Erre sajnálatos módon a leírtak miatt a háziorvosoknak nincs lehetősége.

Megoldás: Olyan befektetési formák kialakítása (meghatározott esetben a vállalkozást is bevonva), amelyek az internet alapú szolgáltatási rendszereik révén biztosítják a befektetésekhez az on-line kapcsolatot. Továbbá árfolyam-figyelési és portfólió-kezelési szolgáltatás igénybevételével kihasználni az árfolyam emelkedéseket, ezzel gyarapítva a magán és céges vagyont.

 

2. Probléma – Nyugdíjkérdés. A háziorvosok dolgozzanak akár egyéni vállalkozóként vagy valamilyen társas vállalkozás formájában „élvezik” az állam által kialakított és folyamatosan változtatott nyugdíjtörvény hatásait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legfrissebb statisztikáink szerint a háziorvosoknak az átlagnyugdíja Magyarországon 60.000 és 100.000 forint között mozog, függően attól, hogy mekkora bruttó bérre vannak bejelentve. Átlagosan a bruttó bér a háziorvosi szférában a diplomás minimálbér, azaz 147.000 forint körül van, a gyakorlat azt mutatja, hogy 135.000 és 165.000 forint közé esik. Az állam által meghatározott és folyósított nyugdíjak édeskevesek lesznek a megszokott életszínvonal fenntartásához, egy kis jó indulattal talán a rezsiköltségek fedezeteként szolgálhatnak, abban az esetben, ha az energiahordozók árában nem lesz az infláció mértékét meghaladó emelkedés. A háziorvos társadalom talán legnagyobb kockázatát jelenti a nyugdíjkérdés, hiszen az alacsony bruttó bérek miatt kényszerítő hatása van az öngondoskodásnak. Jelenleg a praxisban dolgozó háziorvosok 25 százaléka dolgozik nyugdíj mellett, amely több mint 1500 háziorvost jelent a gyakorlatban.

Megoldás: Olyan egyéni nyugdíjterv készíttetése, amely jelenértéken (vásárlóértéken) számolja ki a bevételi oldal jövedelmeit (TB nyugdíj, magán és önkéntes pénztári járadék, valamint üzleti nyugdíjbiztosítás), és ezt állítja szinkronba a jelenlegi hétköznapi kiadásokból vizualizált nyugdíjas évek kiadásaival. Ebből fehéren feketén kiderül, hogy kire mi van kiszabva, és az ismeretek birtokában már nyugodtan tovább lehet lépni a megoldások irányában. A háziorvos társadalomban egyre jobban elterjedt az öngondoskodás vállalkozás keretében történő megoldása.

 

3. Probléma – Praxis értékállóságának a fenntartása. A háziorvosi praxisok Magyarországon egyre inkább eladhatatlanok. A statisztikáink azt mutatják, hogy még ez a probléma jobbára vidékre koncentrálódott, az elmúlt időszakban Budapesten is megjelent. A vidéki praxisok közül leginkább a vegyes körzeteket lehet eladni, hiszen annak jobb a finanszírozása. A háziorvosi praxisok finanszírozását az OEP biztosítja. Az elmúlt nyolc évben a kártyapénzek nem emelkedtek, viszont a praxis rentabilitását biztosító kiadások jelentős mértékben megemelkedtek. A fenti problémákat figyelembe véve egy háziorvos egzisztenciája a praxis eladásnál, ha nem tud a leírt kritériumoknak megfelelni, komoly veszélybe kerülhet.

Megoldás: Olyan megtakarítási megoldások kidolgozása, amelyek kimondottan erre a problémakörre képeznek céltartalékot. A céltartalék képzésével megszűnik a háziorvosok kiszolgáltatott helyzete, így ők szabad akaratukból eldönthetik a munkájuk végleges befejezésével, hogy a céltartalékot, mire és milyen ütemezésben kívánják felhasználni.

 

4. Probléma – Szeretetkockázat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a háziorvosok mivel szellemi foglalkozásúak két kockázatuk van: egy a családjukkal szemben, a második saját magukkal szemben. A családjukkal szembeni kockázat, a családfenntartó szerepéből adódik és a folyamatos jövedelemtermelő képesség sérülését jelenti, amely alapjaiban rengetheti meg a család addig megszokott életszínvonalát. A saját magukkal szembeni kockázat adódhat akár egy rokkantságból, akár egy kritikus betegség bekövetkezéséből, amely végérvényesen megváltoztatja a mindaddig szilárdnak hitt anyagi bázisukat. Az OEP maximum egy évig finanszírozza a tartós helyettesítést.

Megoldás: Olyan kockázatkezelési technikák alkalmazása, akár a vállalkozás keretében is, amelyekkel a leírt problémák teljes egészében orvosolhatók.

 

Lépjen velünk kapcsolatba!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input