10. SZOLGÁLTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSI ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
Késedelem nélküli, kiváló minőségű szolgáltatás előkészítése az ügyfelek számára.

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Szolgáltatási Előkészítési Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Szolgáltatási Osztály (IV)
2. Szolgáltatási Osztályvezető
3. Szolgáltatás Előkészítési Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Igényfogadás
Kárbejelentés

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Lezárt ügyfélgondozási akciók és lezárt szolgáltatás teljesítése.

IGÉNYFOGADÁS

LEÍRÁS/CÉL
Cél: az ügyfelek igényeinek végrehajtásához szükséges adminisztráció elkészítése

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK
-

- Ügyféligények:

Életbiztosítás:
- Adatváltozás bejelentése
- Átkönyvelés
- Méltányossági kérelem
- Díjfizetési halasztás
- Díjfizetési gyakoriság módosítása
- Díjfizetési mód módosítása
- Díj növelése/csökkentése
- Biztosítási összeg növelése/csökkentése
- Díjfizetés szüneteltetése
- Díjmentesítés
- Indexálás elutasítása/végleges elutasítása
- Indexálás mértékének módosítása
- Előre fizetés
- Eseti díj befizetése
- Eszközalapváltás
- Díjátirányítás
- Részleges visszavásárlás
- Teljes visszavásárlás
- Elérési szolgáltatás
- Szolgáltatási igénybejelentés
- Reaktiválás
- Szerződőváltás
- Kedvezményezettváltás
- Biztosítottváltás
- Biztosítás felmondás
- Ajánlat visszavonás
- Ügyfélportál igénylése
- Egyéb

Nem-életbiztosítás:
-

- Igény fogadása
Ügyfeleink szerződései az általuk választott tartam végén lejárnak. Ilyenkor az ügyfél jogosulttá válik a lejárati (elérési) szolgáltatási összeg kifizetésére. A szerződés lejártától minden esetben a Biztosító levél formájában postai úton értesíti az ügyfelet a szerződés lejártáról (elérésétől), illetve arról, hogy mekkora lejárati szolgáltatási összegre jogosult.

- Igény továbbítása
A lejárati összeg kifizetéséhez szükséges feladatok (ügyfél azonosítás, eredeti kötvény/kötvény elvesztése nyilatkozat, ügyfélnyilatkozat kitöltetése) elvégzését követően, az összegyűjtött dokumentumokat belső postán vagy faxon, vagy e-mailen kell továbbítani az érintett Biztosító ügyfélszolgálatára. A dokumentumok beérkezését követően a Biztosító fizeti ki az ügyfél által megadott számlára vagy címére a lejárati (elérési) vagy visszavásárlási összeget.

- Az ügyféligényhez kapcsolódó aláírt dokumentumot rögzíteni kell a CRM rendszerbe a szerződéshez.

 

MELLÉKLETEK

KÁRBEJELENTÉS

LEÍRÁS/CÉL

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

-

- Káresetek:

Életbiztosítás:
- haláleset
- rokkantság
- baleseti haláleset
- baleseti rokkantság

Nem-életbiztosítás:
-

- Ügyfél igény fogadása:
Ügyfeleinket, ügyfeleink vagyontárgyait az általuk választott biztosítás tartama alatt káresemények érhetik. Ilyenkor a káreseményt a hozzátartozók vagy vagyoni kár esetében ügyfél jelzi a tanácsadójának.
Haláleset esetén részvétnyilvánítás, egyéb káresemény esetén együttérzés kifejezése.
- Milyen jogcímen teszi meg a bejelentést? Elszenvedő vagy hozzátartozó?
- Káresemény bekövetkezésének oka?

- Ügyfél igény előkészítése:
Az adott biztosító honlapjáról le kell tölteni a káreseménnyel kapcsolatos dokumentumokat és az abban foglaltak szerint kell eljárni. A további szükséges dokumentumok beszerzésének költsége a szerződés kedvezményezettjét terheli.
A bejelentéshez szükséges dokumentumok kiküldése az érintetteknek.

- Ügyfél igény továbbítása:
Minden dokumentumot eredetiben kell továbbítani az adott Biztosítónak, kivéve, amelyet másolatban is elfogadnak. Valamennyi dokumentum továbbítása egyszerre történjen az egyszerűség miatt, bár előfordulhat, hogy kiegészítéseket kérnek. Ezeket majd pótlólag kell elküldeni.

 

MELLÉKLETEK
-

MELLÉKLETEK

- BIZTOSÍTÓK NYOMTATVÁNYAINAK ELÉRÉSI ÚTVONALAI