1. SZEMÉLYZETI ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
A megfelelő személyzet felvétele és kontrollja, a szervezési tábla és kalapanyag készítése, ellenőrzése, valamint a munkatársak kalapozása. 

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Személyzeti Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Személyzeti és Kommunikációs Osztály (I)
2. Személyzeti és Kommunikációs Osztályvezető
3. Személyzeti Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Személyzet
Személyzeti adminisztráció
Szervezési tábla
Kalapanyag készítés
Kalapanyag szerkesztés
Kalapozás

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Posztra helyezett és kapott hatékony személyzet.

SZEMÉLYZET

LEÍRÁS/CÉL
A személyzet felvételével, kontrolljával és elbocsátásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK
- Személyzet felvétele: Új jelentkezők toborzása, interjúztatása, kiválasztása.

- Szabadságok kiadása, szabadságigények elbírálása.

- Személyzet elbocsátása.

 

MELLÉKLETEK
- Szabadságigénylő

SZEMÉLYZETI ADMINISZTRÁCIÓ

LEÍRÁS/CÉL
A személyzet nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció elvégzése. Az adminisztráció folyamata a személyzet felvételtől az elbocsátásig tart.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Minden dokumentumot le kell fűzni a munkatárs aktájába (vitrines szekrény/munka és megbízási szerződések), valamint rögzíteni kell a CRM rendszerbe (Törzsadatok/Egyéni üzletkötők/Üzletkötő/Dokumentumok)

- Dokumentumok típusai:

o munkaszerződés [alkalmazott] / vállalkozói szerződés [tanácsadó] / beszállítói szerződés [beszállító]

o nyilatkozat a szabályzatok elfogadásáról [tanácsadó, alkalmazott]

o IDD nyilatkozat [tanácsadó]

o személyes okmányok másolata [tanácsadó, alkalmazott]: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóigazolvány

o erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló dokumentumok – nem tárolunk másolatot, bemutatásuk kérhető

o átadás - átvételi elismervény: irodakulcs, mágneskártya [jogosultság esetén]

o munkaszerződés felmondása [alkalmazott] / vállalkozói szerződés felmondása [tanácsadó] / beszállítói szerződés felmondása [beszállító]

o szerződés kiegészítés/módosítás

o szabadság dokumentumok [alkalmazott]: szabadság nyilvántartás, orvosi igazolás

o felmondás/elbocsátás dokumentumai – esetlegesen a felmondás megírása (indoklás, kiléptetés dátuma)

- A következők elvégzése jogosultság esetén:

o Brokka hozzáférés

o Google Drive hozzáférés

o E-mail cím létrehozás és hozzáférés

o Partnerportál hozzáférés

o Négyjegykártya rendelés

o Alkusz igazolvány rendelés

- munkaidő nyilvántartás [alkalmazott]: A munkaidő nyilvántartást folyamatosan vezetni kell, és minden hónap utolsó munkanapján a könyvelőnek el kell küldeni e-mailen.

 

MELLÉKLETEK
- Munkaszerződés

- Munkaszerződés felmondása

- Vállalkozói szerződés

- Vállalkozói szerződés felmondása

- Nyilatkozat - IDD

- Nyilatkozat - szabályzatok elfogadásáról

- Beszállítói szerződés

- Átadás-átvételi elismervény

- Szabadságigénylő

- Törvényi rendelkezés a szabadság és betegszabadság tartalmáról

- Munkaidő nyilvántartás

SZERVEZÉSI TÁBLA

LEÍRÁS/CÉL
A szervezési tábla a rangsorolt, rendezett kalapok listája, a kalapok áramlási sorrendje. A szervezési táblán keresztül áttekinthető a szervezet működése.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A szervezési tábla az iroda bejáratánál található.

- A szervezési tábla naprakészen tartása, változás esetén annak módosítása, hiba esetén javítása. 

 

MELLÉKLETEK
- Szervezési tábla

KALAPANYAG KÉSZÍTÉS

LEÍRÁS/CÉL
KALAPANYAG: részletes munkaköri leírás, irányt mutat a pontos és hatékony munkavégzéshez.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A különböző posztokhoz szükséges tudás és irányelvek összeállítása és részletezése.

- A munkatársaknak a saját posztjukkal kapcsolatos változásokról értesíteniük kell a kalapanyag készítés felelősét.

- A kalapanyag a vitrines szekrényben és a Google Drive-ban található.

 

MELLÉKLETEK
-

KALAPANYAG SZERKESZTÉS

LEÍRÁS/CÉL
KALAPANYAG: részletes munkaköri leírás, irányt mutat a pontos és hatékony munkavégzéshez.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A kalapanyag változása esetén átírja, hiba esetén kijavítja a kalapanyagot.

- A változásról, illetve a javításról értesíti azokat, akiket ez érint.

- Az átírt anyagot el kell juttatni a kalapanyag készítés felelősének, hogy ellenőrizhesse azt.

- A kalapanyag megszerkesztése és kinyomtatása.

o Grafikai megjelenés: Garamond betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, 1 cm-es margók.

o Minden osztály külön kalapanyaggal rendelkezik.

o A kinyomtatott kalapanyag tartalma:

főosztály előlap: főosztály áttekintő táblázat
elválasztólap: zöld kartonlap
alosztály előlap: szervezési tábla részlete az adott főosztályról
alosztály előlap 2: (poszt célja, relatív elhelyezkedés a szervezési táblán, poszt feladatai, poszt értékes végterméke)
posztok leírása (leírás/cél, tevékenységek/jellemzők, mellékletek)
mellékletek
elválasztólap: zöld kartonlap

 

MELLÉKLETEK
-

KALAPOZÁS

LEÍRÁS/CÉL
KALAP: szleng kifejezés a szervezetben betöltött posztra és munkára. A kalapozás ezen kalapok (munkakörök, posztok) kiosztását és betanítását jelenti.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Az új munkatárs feladatköreinek kiosztása.

- A személyzeti orientációs gyakorlat végrehajtása az új munkatárssal

- Az új munkatárs alapképzésének és továbbképzésének megszervezése és figyelemmel kísérése.

-Az alapképzés sikerességének ellenőrzéséhez a kalapanyag ellenőrző lapokat az új munkatársnak ki kell töltenie.

-Az új munkatársnak meg kell tanítani, hogy a posztjában bekövetkező változás esetén a változás a kalapanyag készítés felelősének jeleznie kell.

 

MELLÉKLETEK
- Személyzeti orientációs gyakorlat

- Kalapanyag ellenőrző lapok (folyamatban)

MELLÉKLETEK

o MUNKASZERZŐDÉS

o VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

o VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS FELMONDÁS

o NYILATKOZAT - IDD

o NYILATKOZAT - SZABÁLYZATOK ELFOGADÁSÁRÓL

o BESZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉS

o ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

SZABADSÁGIGÉNYLŐ

o TÖRVÉNYI RENDELKEZÉS A SZABADSÁGRÓL ÉS A BETEGSZABADSÁGRÓL

o MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS

o SZERVEZÉSI TÁBLA

o SZEMÉLYZETI ORIENTÁCIÓS GYAKORLAT

o KALAPANYAG ELLENŐRZŐ LAPOK