9. NYILVÁNTARTÁSI ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
Az összes bevétel, valamint az összes kiadás tekintetében naprakész nyilvántartással és információval rendelkezés.

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Nyilvántartási Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Pénzügyi Osztály (III)
2. Pénzügyi Osztályvezető
3. Nyilvántartási Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Vagyontárgyak, vagyonbiztosítások
Leltár
Jelenléti ív
Könyvelés
Grafikonok, kimutatások

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Naprakész nyilvántartások.

VAGYONTÁRGYAK, VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LEÍRÁS/CÉL
A vagyontárgyak, vagyonbiztosítások poszt célja a vagyontárgyak épségének és biztonságának megóvása, bevezetésének oka, hogy a vagyontárgyak nyilvántartva és biztosítva legyenek..

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Az irodai vagyontárgyak épségéért és biztonságáért a mindenki egyetemlegesen felel. Részletes leírás a Házirendben található.

- Az iroda riasztóegysége a szervezési tábla alatt, a kaputelefon mellett található.

- Betörés esetén:
- Értesíteni kell a XIII. Kerületi Rendőrkapitányságot a +36-1-236-2800-as telefonszámon.
- Értesíteni kell a vagyonbiztosítás kezelőjét, Szigeti Júliát a +36-30-933-2414-as telefonszámon.
- Értesíteni kell az ügyvezetést, Pozsonyi Orsolyát a +36-20-928-8023-as telefonszámon.
- Értesíteni kell a RiverLoft Apartmanház gondnokságát.

 

MELLÉKLETEK

JELENLÉTI ÍV

LEÍRÁS/CÉL
A jelenléti ív poszt célja, hogy a Munka Törvénykönyvének megfelelően az alkalmazottak munkaideje pontosan vezetve legyen és a könyvelő ez alapján el tudja készíteni a bérszámfejtést.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A jelenléti ívet minden hónap első munkanapján kitöltve és a munkavállalókkal aláíratva meg kell küldeni a könyvelő részére e-mailen.

 

MELLÉKLETEK
-

KÖNYVELÉS

LEÍRÁS/CÉL
A könyvelés poszt célja, hogy megfeleljünk a számviteli törvénynek, bevezetésének oka a számviteli törvény által előírt feladatok szabályszerű elvégzése.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A 2000. évi C törvény rendelkezik a számvitelről, amelyet minden magyarországi vállalkozásnak be kell tartani. A törvény előírja, hogy minden vállalkozás köteles könyvelőt vagy könyvelő vállalkozást alkalmazni, a választás jogát a vállalkozóra bízza.

- A könyvelésünkkel megbízott cég: Szommer Könyvelőiroda Kft.

- A számlákat a Könyvelés nevű iratpapucsba gyűjtjük.

 

MELLÉKLETEK

GRAFIKONOK, KIMUTATÁSOK

LEÍRÁS/CÉL

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

-

 

MELLÉKLETEK
-

MELLÉKLETEK

1. LELTÁR
2. RIVERLOFT APARTMANHÁZ ELÉRHETŐSÉGEI
3. ELÉRHETŐSÉGEK HIBÁK ÉS JAVÍTÁSUK ESETÉN
4. AZ IRODA BEJÁRATI AJTÓKULCSÁNAK JAVÍTÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉG