8. KIADÁSI ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
Az összes kiadás határidőre megérkezzen a beszállítóknak és hitelezőknek, és ez pontosan nyilván legyen tartva.

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Kiadási Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Pénzügyi Osztály (III)
2. Pénzügyi Osztályvezető
3. Kiadási Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Beszerzés
Bérszámfejtés
Jutalékszámfejtés
Számla fizetés

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Pontosan teljesített kifizetések és elégedett hitelezők.

BESZERZÉS

LEÍRÁS/CÉL
A beszerzés poszt célja a vásárlások kontrollálása, bevezetésének oka a felesleges beszerzések elkerülése és a napi munkához szükséges felszerelés beszerzése.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK
-

- A beszerzés engedélyeztetése a Pénzügyi Osztályvezető feladata, az ő távollétében a Személyzeti Osztályvezető látja el. Bármilyen eszköz beszerzés igénylése kizárólag a Beszerzési Igénylőlap nyomtatványon lehetséges. A Beszerzési Igénylőlap mintáját lásd a Mellékletben.

- A nyomtatványt a Beszerzés felelősének és a Beszerzés engedélyezés felelősének kell aláírnia. A Beszerzés engedélyezésének felelőse a KKR-en keresztül juttatja el a Beszerzés felelősének a Beszerzési Igénylőlapot.

- Kivétel: SOS helyzetben telefonon is lehet egyeztetni, de utólag alá kell íratni.

- Beszerzést akkor lehet kezdeményezni, ha az adott eszköz fogyása veszélyezteti a zavartalan munkavégzést. A Beszerzés felelőse a Beszerzési Igénylőlapot az Ügyvezetés tálcán keresztül juttatja el a Beszerzés Engedélyezés felelősének a KKR-ben.

- A beszerzésnél hármas alapszabályt kell alkalmazni. Mielőtt beszerzésre kerül sor, minimum 3, maximum 5 árajánlatot kell kérni, és ezek közül kell kiválasztani az ár és szolgáltatás arányában a legmegfelelőbbet és a leggazdaságosabbat. Garancialevelet és használati utasítást minden esetben el kell kérni és az a Garanciák zöld dobozban kell tárolni, amely a tárgyaló komódjában van.

- Ha a beszállító ad átvételi elismervényt, azt írd alá, fénymásold le és tűzd hozzá a Beszerzési Igénylőlaphoz, majd fűzd le a Beszerzés mappába. Ha a beszállító nem ad átvételi elismervényt, akkor használd a sajátunkat. Az eljárás ugyanaz, mint az előzővel.
Az Átvételi elismervény az alábbi adatokat tartalmazza:

 

MELLÉKLETEK

BÉRSZÁMFEJTÉS

LEÍRÁS/CÉL
Célja: a munkatársak bérszámfejtése megfeleljen a számviteli törvény előírásainak.
Bevezetésének oka: a munkabér a mindenkori hatályos adótörvények szerint kerüljön kifizetésre.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A bérszámfejtést az OPCM Zrt. külső partner céggel, Szommer Könyvelőirodával végezteti

- Minden hónap utolsó munkanapján szükséges megküldeni a részére a jelenléti ívet, ami alapján küldi a bérjegyzéket, melyet alá kell írnia a munkavállalónak és a munkáltatónak, majd be kell tenni a „Könyvelő” iratpapucsba.

 

MELLÉKLETEK

JUTALÉKSZÁMFEJTÉS

LEÍRÁS/CÉL
Célja: az OPCM Zrt. tanácsadói jutalékának pontos és korrekt számfejtése.
Bevezetésének oka: a tanácsadói jutalékok határidőre kifizetésre kerüljenek.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A tanácsadók jutalékáról külön szabályzat („Jutalékszabályzat”) rendelkezik.

- Az OPCM Zrt. a tanácsadók jutalékának számfejtésére a BROKKA programot használja. Neked a tanácsadóknak minden esetben a jutalék végösszeget kell számfejtened. A számfejtés gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tanácsadó a jutalék végösszegében szereplő összegéről kiállítja az OPCM Zrt.-nek a számlát. A jutalékot minden esetben minden hó 8. munkanapjáig bezárólag kell kifizetni a tanácsadónak banki átutalással, készpénzben nem fizetünk jutalékot! A jutalékkísérő jegyzéket az átutalást követően e-mailen keresztül juttasd el a tanácsadónak. A jutalékkísérő jegyzéket a program generálja, neked azzal nincs feladatod.

- Ha a tanácsadónak jutalék visszaírása van, akkor a program automatikusan levonja a visszaírt jutalékot a végösszegből, és a különbözet jelenik meg a jutalék végösszegében. A tanácsadónak mindaddig nem kerülhet sor a jutalék kifizetésére, amíg a jutalék visszaírást az új szerzések jutalékából nem rendezte.

- Az OPCM Zrt. által kiállított számla egy példányát a Mellékletben találod.

 

MELLÉKLETEK

SZÁMLA FIZETÉS

LEÍRÁS/CÉL
A számlák időben ki legyenek fizetve, az online bankkártyás fizetésekre vonatkozik.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A számlát kinyomtatva a számla kifizetés fakkba, kifizetés dátumával, kipipálva

 

MELLÉKLETEK
-

MELLÉKLETEK

1. ÁRU ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
2. PÉNZÜGYI PARTNEREK
3. AZ OPCM ZRT. ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZÁMLA EGY PÉLDÁNYA
4. SZÁMLA UTALÁSI PÉLDA