15. KORREKCIÓS ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
Az O & P Capital Management Zrt. részére összegyűjti és rendszerezi a szükséges és felhasznált ismeretanyagot, felhalmozott tudást, felfedi a minőségi eltéréseket, megtalálja a hibát, majd korrigálja vagy korrigáltatja azt, illetve elvégzi a gyakornokok oktatását, tudáshiány esetén korrigáló oktatást végez.

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Korrekciós Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Quality - Minőségi Osztály (V)
2. Quality – Minőségi Osztályvezető
3. Korrekciós Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Szakkönyvtár
Korrekció
Gyakornokság

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Korrigált szervezet, termék, és munkatársak. Képzésüket lezárt gyakornokok, akik hibátlanul működnek a posztjukon.

SZAKKÖNYVTÁR

LEÍRÁS/CÉL
A személyzet felvételével, kontrolljával és elbocsátásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK
- Az O & P Capital management Zrt. nagy hangsúlyt fektet a tudásba, a különböző tanulási folyamatokba, hiszen tudásalapú szervezetté akar válni. Ennek megfelelően kialakította a saját jogvédett értékesítési rendszereit, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatáscsomagokat, illetve a tudás folyamatos bővítéséhez biztosítja minden munkatárs számára a szakkönyvtár használatát. A könyvek az iroda tárgyalójában találhatók a vitrines szekrényben.

- A szakkönyvtárban található minden olyan könyv, jegyzet, és egyéb értékesítést támogató anyag, amely szükséges a munkatársaink sikeréhez, és az OPCM Zrt. tudás alapú szervezetté válásához. A szakkönyvtárban lévő anyagok minden munkatárs számára hozzáférhetők, az alábbiak szerint:
Munkaidőben H-P 09-17 az irodában lehet dolgozni az anyagokkal. Az anyagokat oda kell visszatenni, ahonnan ki lettek véve.
Munkaidőn túl az anyagokat ki lehet kölcsönözni. A könyveket csak a szakkönyvtár felelőse adhatja ki, és kizárólag a szakkönyvtár felelősnek lehet visszaadni a kikölcsönzött anyagot.

- A Szakkönyvtár dokumentumba fel kell vezetni a következő adatokat:
szerző
cím
kikölcsönzés dátuma
kölcsönző neve
visszaadás dátuma

 

MELLÉKLETEK
- Szabadságigénylő

KORREKCIÓ

LEÍRÁS/CÉL

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A korrekciós részleg feladata, hogy meghatározza a minőségi eltérés kijavításához szükséges módszereket, és az eltéréseket korrigálja vagy korrigáltatja. Munkáját a minőség-ellenőrzés és a hibafeltárás felelősével együtt végzi, a 13-as alosztályban foglaltak szerint. Továbbá munkáját a munkatársképzés felelősével, valamint a belső és külső oktatás felelősével végzi együtt, és amennyiben a 14-osztály gyakornokoknak átadott oktatási anyagában vagy az ahhoz kapcsolódó mellékletben hibát tár fel, úgy korrekciós oktatást tart a gyakornokoknak.

 

MELLÉKLETEK
-

GYAKORNOKSÁG

LEÍRÁS/CÉL

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A gyakornok olyan munkatárs, aki a posztján még nem képes önálló munkavégzésre. A gyakornokság ideje 3 hónap, ez az időszak vonatkozik minden új belépő munkatársra. A gyakornokság felelős feladata, hogy a gyakornoki idő elteltével a gyakornok képes legyen önálló munkavégzésre, ennek keretében köteles a gyakornokot oktatni, illetve gyakorlati képzésben részesíteni őt. Amennyiben a gyakornok nem képes az önálló munkavégzésre a tőle elvárható legjobb módon, úgy a gyakornoki idő lejártával nem kerül alkalmazásba.

- A tanácsadók esetén a gyakornoki idő alatt a minimális elvárt állományfejlődés 900.000 Ft. Amennyiben a tőle elvárható legjobb módon nem tesz eleget a teljesítményelvárásnak, úgy nem jön létre megbízási szerződést.

- A gyakornoki szerződés egy példányát a mellékletben találod meg.

- A gyakornokság kezdő időpontja megegyezik a gyakornoki szerződés aláírásának időpontjával, a lejárata pedig az aláírástól számított három naptári hónap.

 

MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

- SZAKKÖNYVTÁR KÖLCSÖNZŐ NYOMTATVÁNY