4. MARKETING ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
Olyan hatékony, lezárt marketing akciók (piackutatás, piacfelmérés, promóció, reklám, weboldal), amelyek nagymértékű érdeklődő partnereket eredményeznek

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Marketing Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Értékesítési Osztály (II)
2. Értékesítési Osztályvezető
3. Marketing Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Piackutatás, piacfelmérés
Marketing kampány
Reklám és promóciós anyagok
Weboldal

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Hatékony, befejezett marketing akciók, amely nagymértékű érdeklődés beáramlást eredményeznek.

PIACKUTATÁS – FELMÉRÉS

LEÍRÁS/CÉL
A piackutatás – felmérés poszt célja, hogy felmérje, mi kell az embereknek, mi az, amit elfogadnak vagy elhisznek.
Piackutatás: A piackutatás a piac megismerését célzó tevékenység:
- tárgya mindig egy konkrét termék, szolgáltatás, vállalkozás,
- a vizsgálat előre meghatározott időszakra vonatkozik,
- felöleli a vizsgált termék piacon megtett útját,
- vizsgálja a piac főbb összefüggéseit, az értékesítési lehetőségeket.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A felméréseknek három összetevője van:

o a felmérés végzésének technikája
o a felmérés kategorizálása
o a felmérést végző személy külső megjelenése

- A felmérés végzésének technikája:
Meg kell állapítanunk, hogy milyen kérdéseket fogunk feltenni a közösségnek, hogy megismerjük, mi a kívánatos, mire van szükség, mi népszerű és mi népszerűtlen.
A felmérést végző személynek tisztának, rendezettnek kell lennie. Ruházatának meg kell felelnie a Házirend Személyes megjelenés pontjában foglaltaknak.

- Felmérő kérdések megszerkesztése:
Mivel minden felmérés speciális, ezért általános irányelvek nincsenek. Minden esetben meg kell határozni, hogy a kérdésekhez milyen válaszkategóriák tartoznak.

- Ha felmérés nélkül csinálod a piackutatást, promózol, hirdetéseket adsz fel, vagy szóróanyagokat készítesz, akkor csak vakon tapogatózol.

 

MELLÉKLETEK
- Kérdőívek

MARKETING KAMPÁNY

LEÍRÁS/CÉL
A marketing kampány poszt célja szükségletet teremteni, illetve az általunk forgalmazott termékek eladását növelni.
Marketing: egy konkrét termék csomagolása és a közönség kezébe való eljuttatása.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A marketing kampány alaptételei:

1. Nézz körül és találd meg, mi van olyan, ami eladható. Szerezz ezekről teljesen hiánytalan listát.
2. Válassz ki egy terméket, tudj meg róla mindent.
3. Nézd meg, hogy milyen konkurens termékek vannak a piacon.
4. Ismerd meg a termék és a konkurens termék korábbi értékesítési történetét.
5. Készíts felmérést a termékről különböző közösségi csoportok között, hogy kiderítsd, milyen közösség fogja megvenni, mit akar a közösség, mire van szüksége, ismerj meg bármilyen múltbéli felmérést erre vagy hasonló termékre vonatkozóan.
6. Írj eladási kampányt, amely magába foglalja, hogy az milyen szükségleteket elégít ki, és melyek a kiválasztott közösségnek a kulcsfontosságú nyomógombjai. Legyen a kampányban szó a szóróanyagokról, információs lapokról, hirdetésekről, értékesítők által használt eladást segítő anyagokról, megrendelő lapokról. A stabil adatokat alkalmaznod kell minden kiadványban, hirdetésben és kampányban.
7. Készíts vagy készíttesd el az eladási kampányban használandó árucikkek design-ját és oldalterveit.
8. Nyomtasd ki vagy add fel őket, ha hirdetések, a design szerint.
9. Írj egy teljes programot a termék kibocsátására, akár új, akár régi.
10. Gondoskodj róla, hogy a termékekről, illetve terméknyomtatványokról elegendő készlet álljon rendelkezésre azokon a helyeken, ahol értékesíteni fogják.
11. INDÍTSD EL A KAMPÁNYT!
12. Korrigáld, és kezeld az esetleges fennakadást az előző pontok valamelyikén.
13. Szervezd meg a kampány folytatását (pl. az anyagok terjesztését és folytatólagos megjelentetését), hogy az ne csak egyszeri akció legyen, hanem folyamatosan működjön.
14. Hétről hétre látható módon dokumentáld a kampány sikereit, és légy kész a kampány kijavítására, megújítására vagy újraindítására, valahányszor az elakad.
15. Mialatt az előzőeken dolgozol, a várakozási időszakban válassz ki egy másik terméket és azzal kapcsolatban is menj át az összes előző lépésen.
16. Tartsd minden árucikk ellenőrző listáját egy-egy mappában, amely tartalmazza az összes marketing akciót az adott termékre. Minden ezzel kapcsolatos dokumentum, piszkozati példány és munka legyen ebben a mappában, az összes eredménnyel, ahogy azok folyamatosan bejönnek.
17. Időről időre nézd át a mappákat, értékeld ki őket, azért, hogy újra indíthasd vagy megerősítsd őket.
18. Találj meg minden olyan új és régi terméket, amit marketingezni lehet.
19. Ne engedj a csábításnak, hogy mindig új terméket igényelj, illetve csak az újakat propagáld. Ismerd fel, hogy úgy fogsz marketingezni, ha nagy mennyiségben értékesítesz mindent, amid van, és hogy folyamatosan bármit el kell adnod, ha nagy és állandó bevételt akarsz.
20. VÍVJ KI SZENZÁCIÓS SIKEREKET!

- Két létfontosságú marketing adat:

o Realitás a termékről: a marketing kampányban csak úgy tudsz realitást adni a közösségnek a termékről, ha a közönségnek is van realitása a termékről.
o Realitás a közösségről: úgy tudunk kommunikálni a közönséggel, ha van realitásunk róla, olyan szempontból, hogy hol tartanak, mit tudnak már és mit nem.
Ha valaki ismeri a terméket és a közönséget, akkor az összehozásához szükséges többi akció viszonylag egyszerűvé válik.

- Sörétes puska-marketing:
Anélkül marketingezünk, hogy bármely egyedi termék marketingjére összpontosítanánk. Ha mindent egyszerre koncentrálunk, az csak szétszórja a közösség figyelmét, és gyengíti az egyedi árucikk hatását. Az összes anyagodat tilos egyszerre kiküldeni, mivel ez végzetes hiba! Mindent egy lövésre kiküldeni amatőr hiba (mindent, amilye van, vagy amiről hallott) ugyanis az eredmény ez lesz, hogy végül semmit nem adsz el. Az anyagokat darabonként küldjük ki, hogy felkeltsük és gerjesszük az érdeklődést.

- Az anyagokat stratégia alapján add ki, ez a hatékony marketing része és ez idézi elő az eladásokat!!

 

MELLÉKLETEK

REKLÁM ÉS PROMÓCIÓS ANYAGOK

LEÍRÁS/CÉL
A reklám és promóciós anyagok a marketing kampány eszközei, annak hatásának alátámasztása esztétikus anyagokkal.
Promóció: ismertté tenni valamit és elérni, hogy a közönség jó szívvel gondoljon rá.
Reklám: a kommunikáció egy formája, ami szöveges üzenetet hordoz.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- A promóció a marketing alapvető része, ez az az akció, hogy valamit jól ismertté teszünk és elérjük, hogy jó véleménnyel legyenek róla. Ez annak a művészete, hogy azt kínáljuk, amire reagálni fognak. A promóció minden esetben felméréssel kezdődik és magába foglalja a csere tényezőt.

- Minden promóciónál az első kérdés: Mielőtt befektetek bármennyi pénzt is a promócióba, teljesen biztos vagyok-e abban, hogy az emberek elég értékesnek fogják-e találni, amit promózok, hogy elcseréljék érte a javaikat?

- A jó promóció igazi próbája: Kapsz-e érte hatékony cserét? Mindig azt promózd, amit szolgáltatni és fogyasztani lehet!

- Mindig azt add a közönségnek, ami rendelkezésedre áll, és ne promózz jövőbeni terméket, ami még nincs kéznél!

- A promóció minden esetben követendő iránya:

1. Odavonzás.
2. Érdeklődés felkeltése.
3. Az üzenet átjuttatása.

- Soha ne kisebbítsd a dolgokat a promóban, mindig az igazat mond, és ezt nagyon hasznosnak fogod találni.

- Reklám- és promóciós anyagok összeállítási folyamata:

1. Ötlet: az elkészítendő dologról alkotott elképzelés, fogalom, egy akcióterv vagy szándék.
2. Modell: az ötlet papíron való bemutatása. Magába foglalja az írott anyagot, reklámszöveget, képfeliratot, fotót, képet és ábrát, valamint a felhasznált felmérést.
3. Design: az a formátum, ami felkelti a nézők érdeklődését, és arra készteti, hogy résztvevő legyen és vásárolni akarjon.
4. Nyers oldalterv: a promó és reklámanyag nyomdai előkészítése abban a formában, ahogy az meg fog jelenni.
5. Reklám- és promóciós anyag nyomdába juttatása.
6. Hajtogatás: a lapoknak a megadott alakra, és méretre történő hajtogatása kézzel vagy géppel.
7. Tűzés vagy fűzés: a lapok összeerősítését szolgálja.
8. Kötés: beerősíteni a lapokat egy borítékba, ha borítót használunk.
9. Csomagolás: az anyag borítékolása vagy dobozolása.
10. Szállítás: a termék eljuttatása a rendeltetési helyre.

- Az áramlási vonalak figyelmen kívül hagyása vagy helytelen alkalmazása gyenge promót eredményez, de még a legjobb esetben is megnehezíti a promó előállítását.

- Reklámszövegírás lépésről-lépésre

1. Előzetes munka: a reklámszövegírónak személyes tapasztalattal kell rendelkezni a termékkel/szolgáltatással kapcsolatban, hogy képes legyen becsületesen promózni és eladni azt. A közösségismereteket saját ügyévé kell tennie.
2. Pozicionálás: minden a pozicionálásból áramlik ki. Ha valamit egy termékhez kapcsolódva pozícionálunk, akkor a hirdetést a termék jegyében kell megcsinálni. Ez együtt jár bizonyos szóhasználattal és a használt szókészlet a termékre kell, hogy vonatkozzon.
3. Közösség nézőpontjának felvétele: reklámszöveg vagy más anyag írásánál minden esetben fel kell venni a célközösség nézőpontját, és el kell képzelni, hogy milyen benyomás alakul ki bennük, amikor elolvassák a hirdetést.
4. Nézőpont megtartása: a reklám szövegírójának saját nézőpontját folyamatosan tartani kell a szöveg írása során, ellenkező esetben hiányozni fog a hatásosság, továbbá szét fogja szórni a közösséget.
5. A közösség kérdései egy hirdetés kapcsán: egy hirdetésben vagy szóróanyagban ne próbáljuk megértést erőltetni a közösségre. Egy hirdetésnek nem kell megtanítani semmire, csak szükségletet kell teremtenie.

- A hirdetés 7 pontja, amelyet minden reklámszövegnek tartalmaznia kell:

1. Mi ez a szolgáltatás?
2. Mennyire értékes?
3. Mit csinál?
4. Milyen könnyen tudnám megcsinálni?
5. Mennyibe kerül?
6. Hogyan tudom megkapni?
7. Hol tudom megkapni?

- A reklámszöveg tényleges próbája: hatást fog-e gyakorolni az alatt a pillanatnyi idő alatt, amelyikben az egyénnek csak arra telik, hogy észlelje és eldöntse, hogy elfogadja vagy nem.

- Promóciós és reklámanyagok belső kommunikációs útvonala:

1. Az elkészített tervet el kell juttatni az Értékesítési Osztályvezetőnek.
2. A tervet az Értékesítési Osztályvezető átnézi, és elfogadja vagy módosításra továbbítja a Promóciós- és reklámanyagok felelősének.
3. Javítás esetén ismételt kontroll. Útvonal ugyanaz, mint a tervnél.
4. A kitöltött Promóciós és Reklámanyagok megrendelő lapot el kell juttatni az Értékesítés Osztály vezetőjének.
5. A megrendelő lapot az Értékesítési Osztályvezető aláírva visszajuttatja a Reklám és Promóciós anyagok felelősének.
6. Nyomdai előkészítés: a nyers oldalterv eljuttatása a nyomdába.
7. Nyomdai megrendelés.
8. Az elkészült anyagot a Szállítási Felelős elhozza a nyomdától és átadja a Kiadványok raktározási felelősének.

 

MELLÉKLETEK
- Mévjegykártyák

- Katalógus

- Bőrmappa, előlap

- Toll

- Jegyzetfüzet

- Autófelirat

- Erkélytábla

WEBOLDAL

LEÍRÁS/CÉL

Az OPCM Zrt. weboldalának címe: www.op-capital.com
A posz célja naprakészen tájékoztatni a közönséget és a partnereket az OPCM Zrt.-ről, szolgáltatásainkról és az általunk forgalmazott megoldásokról.
Bevezetésének oka: az OPCM Zrt. ismertségének folyamatos növelése.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Szolgáltatásváltozás és az OPCM Zrt. adataiban bekövetkező változás esetén az Értékesítési Osztályvezető az anyagot a KKR-en keresztül juttatja el a weboldal felelősének, aki továbbítja a weboldal karbantartójának. Azonnali ügyintézést igényel!

- A weboldalfelelős által átküldött anyagokat határidőre és a megadott formában feltölti az OPCM Zrt. weboldalára. Hiba esetén azonnal cselekszik. Az OPCM Zrt. weboldal karbantartója a FRIK Kft.

 

MELLÉKLETEK
- Logók

MELLÉKLETEK

- KÉRDŐÍVEK

- LOGÓK

- NÉVJEGKÁRTYÁK

- KATALÓGUS

- BŐRMAPPA, ELŐLAP

- TOLL

- JEGYZEZFÜZET

- AUTÓFELIRAT

- ERKÉLYTÁBLA